اپکس:

نرم افزار حسابداری ساختمان

در مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری:

حسابداری فقط امری الزامی نیست، بلکه حساسیت آن از هر جای دیگر بیشتر است.
و این در حالیست که، در همه این مجتمع ها، نمیتوان یک حسابدار حرفه ای را به کار گماشت.
مدیران این مجتمع ها لزوما حسابدار نیستند، ولی ناگزیر به انجام آن هستند.
حسابداری برای اینگونه مدیران، هر ساعته و هر روزه نیست، ممکن است هر چند روزه یکبار و یا حتی هر چند ده روزه یکبار باشد، و نمیتوانند، با هر بار مراجعه، یک کتابچه راهنما را زیر و رو کنند، تا یک واقعه مالی را به ثبت رسانند.
مدیران مجتمع های بزرگ، همواره با رفت و آمد ها و جابجائی مالکان و مستاجران واحدها روبرو هستند، و نه تنها نیازمند یک بانک اطلاعاتی قوی، مشابه آنچه در هتل ها مورد استفاده قرار میگیرد هستند، بلکه از آنجا که بدهی و یستانکاری رفته ها به آمده ها منتقل میگیردد، سیستم حسابداری آنها بایستی آنقدر هوشمند باشد، که حسابها را بر اساس این ترافیک، نگاهداری و بروز رسانی کند.
و بالاخره اینکه سیستم حسابداری آنها بایستی آنقدر دقدق و بدون اشتباه باشد که، اعتماد همه را به ارمغان آورد.
هدف، مو از ماست بیرون کشیدن نیست، بایستی کاری کرد که مو نتواند در ماست بیافتد، و چنانچه اپکس بتواند چنین کند، اعتماد شما را، و کاربران اعتماد همگان را بدست خواهند آورد.
اپکس برآنست که به تمامی این نیازها، به یکباره پاسخ گوید
چرا اکسل؟ در سالهايی که قیمت حافظه گران، و حافظه رایانه ها در حد کیلو و مگا بایت بود، استفاده از بانک اطلاعاتی مبتنی بر Data Base الزامی مینمود، ولی با کاهش قیمت تولید حافظه، این الزام دگرگون شد، برای تصور این دگرگونی، توجه به افزایش سطور نرم افزار Excel از 65.536 سطر اطلاعات در هر صفحه، در نسحه 2003 آن، به 1.048.576 سطر در نسخه 2007 آن کافی است.
از سوی دیگر، شاید که نه، بلکه حتما، Excel پر کاربرترین نرم افزار در زمینه ویرایش اطلاعات در سطح جهان، و کمتر کاربر رایانه ای با آن بیگانه است، و از آنجا که هدف اپکس آسان سازی کار حسابداری برای همگان است، استفاده از Excel بدیهی مینماید.
اپکس نرم افزاری است که پس از این دگرگونی در تکنولوژی، مجددا تدوین و به بازار عرضه شده، و برای کاربر این امکان را فراهم میسازد که با استفاده از سرعت پردازش در صفحه گسترده، نسبت به Data Base در فاصله کلیک یک دکمه هزاران خط اطلاعاتی و برنامه ای را پردازش نماید، و در کنار این مزیت از تمامی امکانات نرم افزاری مانند Excel چون پردازش آماری، تولید نمودارها و امکانات آرایشی آن استفاده کند.

نکته دیگر اینکه:

از تلفن همراه، تا کنترل راه دور تلویزیون و بسیار دستگاههای الکترونیکی دیگر مورد استفاده روزانه ما، تا نرم افزارهائی که در کار و خانه برای انجام کارهایمان مورد استفاده قرار میدهیم، هریک بسته به دانش و سلیقه طراح آن دکمه های فیزیکی و مجازی بسیاری با علائم مختلف درپیش روی ما میگذارند، که ما ناگزیر از فراگیری عملکرد آنها هستیم، و سوال اینست که ما تا کجا، توان فراگیری آنها را دارا هستیم، و اگر هستیم، تا کجا وقت و ظرفیتمان اجازه میدهدکه به فراگیری آنها بپردازیم؟

دیده شده که بسیاری، در برخورد با ابزار و یا نرم افزار جدیدی که فراگیری دیگری را می طلبند، عطای آنرا به لقایش بخشیده و از کنار آن گذر کرده اند.

چاره در استاندارد سازی علانم است که در توان و زمان ما نمیگنجد، پس ما اکسل را انتخاب کرده ایم تا چنانچه کاربران ما با بکارگیری آن آشنا باشند، دیگر ناگزیر از سرمایه گذاری وقتشان، برای فراگیری روش بکارگیری اپکس نباشند.