اپکس:

نرم افزار محاسبه شارژ واحدها و ثبت هزینه های شاختمان

توجه: پیش نیاز آویختن اپکس، بسته نرم افزاری Office 2007 ®    و یا از بازنگاشته های پسین آنست.

چنانچه پیشتر آنرا نیاویخته اید، پیش از آویختن اپکس نسبت به تهیه و آویز آن اقدام فرمائید.

با کلیک نماد روبرو، اپکس را در رایانه خود بارگیری کنید. ApEx Download
پس از بارگیری، نخست بسته را از حالت فشرده خارج ساخته و برابر با راهنمای آویختن اپکس، موجود در پوشه بارگیری شده، اپکس را آویخته و راه اندازی کنيد.
برای خواندن راهنمای آویختن اپکس در رایانه خود، و همچنین پس از آن، برای خواندن راهنمای اپکس، صدور رسید دریافت، و بسیاری دیگر، به نرم افزار آکروبات نیاز خواهید داشت. Adobe Acrobat Reader
چنانچه آنرا پیشتر در رایانه خود نیاویخته اید، با کلیک نماد روبرو، نسخه 10.11 آنرا بارگیری و سپس آویز رایانه خود فرمائید.
 بارگیری:  Download
 بارگداری:  Upload
 نماد:  Icon
 آویختن:  نصب کردن
 آویز:  نصب
 کلیک:  انگشت زدن، کلمه فارسی، به لغتنامه دهخدا مراجعه فرمائید.